sparadirekt.se – allt om pengar och lån

4 sätt att investera i fastigheter

Inflationen driver upp räntorna och därmed faller fastighetspriserna. Det sägs att det är köparens marknad nu. Du som har likvida medel och/eller som överväger att placera dina pengar kan med fördel gå in i den prisdumpade fastighetsbranschen, och det finns förstås många olika sätt att göra det. Låt dig inspireras av följande fyra sätt att investera i fastigheter!

1. Köp din egen bostad

Att köpa din egen bostad låter kanske inte som den mest överdådiga investeringsformen. Inte om man jämför med investeringar i de kontorskomplex med konferenslokaler Stockholm kan erbjuda investerare. Men faktum är att ett vanligt bostadsköp kan göra stor skillnad för den enskilde. De som lyckas köpa bostadsrätt och villa vid rätt tillfälle har alla förutsättningar att bli fastighetsmiljonärer.

2. Köp kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter kan innebära allt från butikslokaler i Göteborg till konferenslokaler i Stockholm. Det kan också innebära hyreshus – för att inte tala om tomter! Kort och gott utgör de kommersiella fastigheterna ett stort investeringsfält, och beroende på deras storlek, läge och funktion kan de kräva stora investeringsbelopp. Samtidigt finns det många exempel på mindre investeringsmöjligheter i exempelvis små hyreshus med bara några få hyreslägenheter, och där man själv kanske bosätter sig i den ena av dem. Om du kan avvara pengar kan det senare alternativet vara en mycket bra början för dina fastighetsinvesteringar.

3. Investera i fastighetsaktier

Fastigheter är inga billiga investeringar och därför är det få förunnat att kunna köpa dem. Fastighetsaktier är dock ett mycket bra alternativ när du vill investera i exempelvis kommersiella fastigheter, såsom konferenslokaler i Stockholm, men inte har råd att köpa hela fastigheten. Tack vare aktien fördelar du pengarna över många olika sorters projekt, vilket gör att du får ett visst investeringsskydd. Balder, Castellum, Fabege, Hufvudstaden och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är samtliga exempel på fastighetsaktier du kan investera i.

4. Investera i fastighetsfonder

Om du inte är så insatt i börsen och inte heller vill försöka handplocka fastighetsaktier kan du i stället välja fastighetsfonder. Denna typ av fonder är nischade mot fastighetsmarknaden men har samtidigt en bred portfölj. Det gör placeringen något säkrare än om du bara investerar i en enda aktie. Ett bra sparande bör vara brett och långsiktigt, oavsett i vilken sektor du investerar.